آشنایی با مرکز مشاوره کارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی معرفی مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ - 22:34 | 
مرکز مشاوره کارآفرینی در راستای مشاوره های گروهی و هدایت دانشجویان در جهت تعیین مسیر شغلی؛ تحلیل فرصتها ؛ ارائه ائده  های کسب و کار؛ مهارتهای کارآفرینی و ایجاد پل ارتباطی دانشجویان و پیدا نمودن تیم های کاری مرتبط تشکیل گردید. در ادامه برنامه های کارگاهی و کلاسهای مبانی کارآفرینی دانشجویان علاقمند به این مرکز هدایت می شوند و از اساتید حوزه های مختلف بهره گرفته می شود. یکی از بزرگترین مزیتهای مرکز ایجاد یک پل ارتباطی بین مراجعان می باشد. به عبارتی دانشجویان علاقمندی که برای شروع فعالیت شغلی مراجعه می کنند به احتمال بالایی به شبکه کاری مطمئن و از رشته های مختلف نیاز دارند و این امر مهم تحت مشاوره های گروهی به صورت جدی دنبال می گردد.


CAPTCHA code