نوزدهمین جشنواره مسابقات ورزشی دانشجویان نوزدهمین جشنواره مسابقات ورزشی دانشجویان؛نتایج مسابقات دورن دنشگاهی دوومیدانی اعلام شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | 
نوزدهمین جشنواره مسابقات ورزشی دانشجویان در دانشگاه محقق اردبیلی پایان یافت. این مسابقات در رشته ی مادر دوومیدانی نیز انجام گرفت و نتایج این مسابقات اعلام شد.
                           

نتایج این مسابقات در رده های مختلف به قرار زیر می باشد:


                   

                          نتایج مسابقات دوومیدانی با مانع نیز به ترتیب زیر می باشد:نتایج مسابقات دوومیدانی در مواد امدادی:نتایج مسابقات دوومیدانی در مواد پرتاپ:              

نتایج مسابقات دوومیدانی در مواد پرش: نتایج مسابقات پیاده روی نیز به قرار زیر می باشد:

 


کد امنیتی را در کادر بنویسید