برگزاری کارگاه آشنایی با آموزش های مجازی در دانشکده های مختلف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۲ - 10:01 | 
سلسله کارگاه های آشنایی با سامانه آموزش مجازی با حضور اعضای هیات علمی دانشکده های علوم ، فنی مهندسی، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی و دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی برگزار گردید . در این جلسات که با حضور کارشناسان مرکز در دانشکده های مختلف برگزار گردید، اعضای هیات علمی دانشکده ها با سامانه آموزش مجازی و نحوه کار با آن آشنا شدند و همچنین مقرر گردید به کلیه همکاران دانشکده اکانت سیستمی جهت کار با سامانه ارائه گردد.


CAPTCHA code