کسب رتبه اول فرهنگی توسط دانشکده کشاورزی مشگین شهر در بین دانشکده های اقماری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۳ | 
دانشکده کشاورزی مشگین شهر موفق به کسب رتبه اول فرهنگی در بین دانشکده های اقماری دانشگاه محقق اردبیلی شد. این ارزیابی در معاونت فرهنگی و  دانشجویی و   از سوی مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی و با استفاده از شاخص های کمی و کیفی مناسب طی دو نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 96-1395 انجام گرفته است. 
لینک خبر در سایت دانشگاه محقق اردبیلی:

http://uma.ac.ir/find.php?item=15.183.11013.fa 


کد امنیتی را در کادر بنویسید