همایش ها

اخبار مسئول دبیرخانه کمیته دستگاهی حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه محقق اردبیلی منصوب شد

قائم مقام رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از انتصاب مسئول دبیرخانه کمیته دستگاهی حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.

AWT IMAGE

به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، پروفسور محمد نریمانی، گفت: طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی، دکتر اسماعیل صدری عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی به عنوان مسئول دبیرخانه کمیته دستگاهی حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه محقق اردبیلی منصوب شد.

وی افزود: این کمیته در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و به منظور توسعه فرهنگ و اندیشه اسلامی در محیط علمی در دانشگاه راه اندازی شده است.

گفتنی است پیش از این یعسوب اصغری عضو هیات علمی دانشگاه مسئول راه اندازی این دبیرخانه بود. 


1396/3/27 | ساعت : 13:01