همایش ها

اخبار برگزاری تریبون آزاد در دانشگاه

تریبون آزاد با موضوع «رئیس جمهور خیالی من» به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.


1396/1/29 | ساعت : 12:42