همایش ها

اخبار تجلیل از منتخبان سی و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

منتخبان سی و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل شدند.

AWT IMAGE

به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم تجلیل از منتخبان سی و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه با بیان اینکه برنامه های فرهنگی در دانشگاه محقق اردبیلی با قوت ادامه دارد، گفت: سال گذشته 900 برنامه فرهنگی و دانشجویی با راهنمایی و نظارت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شده است.

وی با بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی در مباحث قرآنی گام های اساسی برداشته است، افزود: تعدادی از دانشجویان در بخش های مختلف سی و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان منتخب شده و به مرحله منطقه ای راه یافته اند.

فنی اصل با بیان اینکه 9 نفر در رشته حفظ قرآن و 37 نفر در رشته کتبی به مرحله منطقه ای راه یافته اند، ادامه داد: مرحله منطقه ای این دوره از مسابقات نیمه دوم اردیبهشت ماه سالجاری در قزوین برگزار خواهد شد.

گفتنی است در ادامه از منتخبان سی و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل به عمل آمد.


1396/1/26 | ساعت : 14:26