همایش ها

اخبار اعزام همکاران دانشگاه محقق اردبیلی به مشهد مقدس

به همت پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی جمعی از همکاران دانشگاهی عازم مشهد مقدس شدند.

AWT IMAGE

به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، به همت پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی جمعی از همکاران دانشگاهی در قالب دو اتوبوس عازم مشهد مقدس شدند.


1395/12/28 | ساعت : 10:30